Optymalizacja podatkowa

Czym jest optymalizacja księgowa? Czasami mówi się, że jest to doradztwo księgowe Warszawa i jest to w miarę trafne określenie, chociaż trochę zbyt nieprecyzyjne, ponieważ nie mówi nam, do czego w zasadzie doradztwo księgowe Warszawa się odnosi. Musimy rozumieć, że w wyniku doradztwa księgowego w Warszawie możemy podejmować pojedyncze decyzje lub zmieniać niektóre aspekty działania firmy, a pełna optymalizacja podatkowa zupełnie zmieni kształt naszego przedsiębiorstwa. A przynajmniej dokona tego na tyle, na ile jest to możliwe w przypadku żywego organizmu.

Optymalna forma i praktyka
Optymalizacja podatkowa może brzmieć nie do końca uczciwe, ale bynajmniej nie mamy tutaj do czynienia z żadną szemraną działalnością czy z wychodzeniem poza ramy prawa. W żadnym miejscu nie będziemy prawa nawet naginać. Chodzi tutaj po prostu o to, że system podatkowy jest skomplikowany i ta sama działalność praktyczna może być ujęta w prawie na różne sposoby. Dobrym przykładem takiego stanu rzeczy jest pełnienie roli właściciela jednoosobowej firmy zestawione z pełnieniem roli właściciela i jednocześnie prezesa jednoosobowej spółki akcyjnej z ograniczoną odpowiedzialnością. Charakter naszej działalności w obu przypadkach będzie dokładnie taki sam, bo na przykład będziemy zakładać instalacje elektryczne w nowo budowanych domach wraz z ekipą naszych pracowników, ale z punktu widzenia prawnego będziemy mieli już zupełnie inną formę i inne przepisy będą decydowały o naliczanych nam samym i naszej firmie podatkach. Okazuje się, że taka zmiana może drastycznie zmienić wysokość obciążeń podatkowych, jakie na nas spadają.